Renovering – Badrum

Renovering av badrum ska göras enligt bygg- och branschregler samt tillverkarnas råd och anvisningar.

Entreprenören som utför arbetet ska vara medlem i Sveriges Byggindustrier.

Yt- och tätskiktsarbetet ska utföras av behörig plattsättare anställd i ett behörigt företag. Behörighet utfärdas av Byggkeramikrådet, BKR eller Svensk våtrumskontroll, GVK.

Respektive yrkesgrupp ska överlämna intyg och kvalitetsdokument till bostadsrättsinnehavaren.

Med byggregler avser vi:
Boverkets byggregler.

Med branschregler avser vi följande organisationers regler:

  • AB Svensk våtrumskontroll, GVK.
  • Byggkeramikrådet, BKR
  • VVS-företagen
  • Måleribranschens våtrumskontroll, MVK.

Lägenhetsinnehavaren ansvarar för golvbrunn samt vatteninstallationer.

Malmö, april 2010
Styrelsen Brf. Solstrålen