Renovering – Badrum

Renovering av badrum ska göras enligt bygg- och branschregler samt tillverkarnas råd och anvisningar.

Entreprenören som utför arbetet ska vara medlem i Sveriges Byggindustrier.

Yt- och tätskiktsarbetet ska utföras av behörig plattsättare anställd i ett behörigt företag. Behörighet utfärdas av Byggkeramikrådet, BKR eller Svensk våtrumskontroll, GVK.

Respektive yrkesgrupp ska överlämna intyg och kvalitetsdokument till bostadsrättsinnehavaren. Därefter ska bostadsrättsinnehavaren överlämna en kopia av dessa dokument till styrelsen i Brf. Solstrålen.

Golvvärme får inte installeras.

 

Med byggregler avser vi:
Boverkets byggregler.

 

Med branschregler avser vi följande organisationers regler:

  • AB Svensk våtrumskontroll, GVK.
  • Byggkeramikrådet, BKR
  • VVS-företagen
  • Måleribranschens våtrumskontroll, MVK.

 

Lägenhetsinnehavaren ansvarar för golvbrunn samt vatteninstallationer.

 

Malmö, april 2010
Styrelsen Brf. Solstrålen