Renovering – Badrum

BRF Solstrålen – Riktlinjer för renovering av badrum och kök

 

 • Vid önskemål om renovering, fyll i blankett ”Ansökan om ändring/renovering i lägenhet”, och lämna in till styrelsen. Blanketten finns i Nabo portalen
 • Styrelsen, eller av dem anlitad besiktningsman, skall godkänna renoveringen.
 • Endast företag med rätt certifikat får utföra renoveringen. Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört, enligt de branschregler som finns.
 • Den boende står för kostnad gällande byte av golvbrunn, enligt stadgarna.
 • Skulle avloppsröret kapas så skall Tubus tillkallas för att utföra relining av den nya delen. Kostnaden faller på boende.
 • Det är ej godkänt att installera Paxfläkt eller liknande. Ej heller att flytta ventilationen.
 • Skulle renoveringen inte utföras enligt ovan. Så kan det leda till uppsägning av bostadsrätten, enligt den nya lagändringen som gäller från 1 januari 2023.

 

Renovering av badrum ska göras enligt bygg- och branschregler samt tillverkarnas råd och anvisningar.

Entreprenören som utför arbetet ska vara medlem i Sveriges Byggindustrier.

Yt- och tätskiktsarbetet ska utföras av behörig plattsättare anställd i ett behörigt företag. Behörighet utfärdas av Byggkeramikrådet, BKR eller Svensk våtrumskontroll, GVK.

Respektive yrkesgrupp ska överlämna intyg och kvalitetsdokument till bostadsrättsinnehavaren.

 

 

Med byggregler avser vi:
Boverkets byggregler.

Med branschregler avser vi följande organisationers regler:

 • AB Svensk våtrumskontroll, GVK.
 • Byggkeramikrådet, BKR
 • VVS-företagen
 • Måleribranschens våtrumskontroll, MVK.

Lägenhetsinnehavaren ansvarar för golvbrunn samt vatteninstallationer.

Malmö, april 2010
Styrelsen Brf. Solstrålen