Avfallshantering

Tänk på att återvinning och sortering av avfall skonar vår miljö!

Tömning av kärlen sker tillsvidare enligt följande, tömningen sker företrädesvis på förmiddagen.

Mat och restavfall: Måndagar och Torsdagar varje vecka.

Övrigt:

Papp: Onsdagar var annan vecka, kärlen finns åter på plats eftermiddagen.

Tidningar, Plast : Fredagar var annan vecka, kärlen finns åter på plats fredagar.

På sysav:s hemsida finns en bra sorteringsguide www.sysav.se

Påsar för matavfall  finnas i miljörummen.