Avfallshantering

Tänk på att återvinning och sortering av avfall skonar vår miljö!

Tömning av kärlen sker tillsvidare enligt följande, tömningen sker företrädesvis på förmiddagen.

Mat och restavfall: Tisdagar och Fredagar varje vecka.

Övrigt:

Papp: Torsdagar var annan vecka jämna veckor, kärlen finns åter på plats fredag morgon

Tidningar, Plast : Måndagar var annan vecka jämna veckor, kärlen finns åter på plats tisdag morgon.

På sysav:s hemsida finns en bra sorteringsguide www.sysav.se

Påsar för matavfall  finnas i miljörummen.