Gården

Grillar.

Töm grillen på kol. Rengör gallret. Lämna grillen exakt som du vill ha den när du ska börja grilla.

Belysningen

Kommer vara tänd till kl. 23:00 och från 6:00 till reläet släcker ned.

Fest på gården!

Javisst men söndag-torsdag ska det vara tyst kl 22:00-13:00
Fredag-lördag ska det vara tyst 24:00-13:00
Det ska städas och ställas i ordning efteråt
Stör inte boenden!

Malmö 2022-06-01

Pergolan/Uterummet

Räddningstjänstens föreskrifter.

Grillning får inte ske inne under tak i pergolan eller ute på trätrallen. Använd fasta grillen, har ni egen grill måste den vara ute på cementplattorna. 

Nya bordet och stolar skall alltid vara under pergolans tak. Ni kan flytta in möbler om det behövs men dessa skall sättas tillbaka där ni hämtade dem.

2021-05-25

Det är förbjudet att ha hundar, katter eller andra djur lösa eller i koppel på innergården och man får inte rasta hundar på innergården! Samma gäller för katter och anda husdjur. 

Engångsgrillar får ej användas på gården.

Egna klotgrillar eller dylikt får inte stå på borden vid grillning ( brandrisk) och de får inte lämnas kvar på gården.

Styrelsen tillåter inga partytält eller andra tält på innergården.

Vid tillställning på gården var god att meddela styrelsen via mail.

2017-02-10

Leka på gården? Ja självklart! Men plocka upp och ihop leksakerna efter er, även cyklar. Inget får förvaras i passagen från trapphusen ut till gården, skyltar är uppsatta, detta är för att passagen är en utrymningsväg vid brand.