Entreprenörer

På denna sida hittar du alla entreprenörer som har hand om fastighetens och föreningens olika behov:

 

Teknisk förvaltning: Bredablick Förvaltning AB – www.bredablickforvaltning.se

Ekonomisk förvaltning: Bredablick Förvaltning AB – www.bredablickforvaltning.se

Trapphusstädning: Städ Kraft AB – www.stadkraft.se

Hissar: Kone Svenska AB – www.kone.com

Ventilation: Bravida AB – www.bravida.se

Grovsopor: Regn Sells AB – www.regnsells.se

Försäkringar: TryggHansa – www.trygghansa.se

Bredband: Ownit – www.ownit.se

Lås/porttelefon: Lås-Aktuellt – www.las-aktuellt.se

Kabel-TV: Comhem AB – www.comhem.se

Fjärrvärme och El-Nätet: E.ON Sverige AB – www.eon.se

El-Levernatör: E.ON Sverige AB – www.eon.se

Vatten, avlopp och avfall: VA SYD – www.vasyd.se

Garageplatsuthyrning: Bredablick Förvaltning – 010-177 59 00

Halkbekämpning & Snöröjning: Bredablick Tekniska Förvaltning – www.bredablickforvaltning.se