Entreprenörer

På denna sida hittar du alla entreprenörer som har hand om fastighetens och föreningens olika behov:

Teknisk förvaltning: Bredablick Förvaltning AB – www.bredablickforvaltning.se

Ekonomisk förvaltning: Bredablick Förvaltning AB – www.bredablickforvaltning.se

Trädgårdsskötsel: Allservice på Limhamn. 040-163116

Trapphusstädning: Bredablick Facility.  Från den 1/2 2021  https://bredablickgruppen.se/facility-services/

Hissar: MSW Service El&Hiss teknik AB. Felanmälan & jour: 046-540 50 60

Ventilation: VEAB. Ventilation Entreprenad AB i Malmö. www.veab.biz

Grovsopor: Regn Sells AB – www.regnsells.se

Försäkringar: IF

Skadedjursbekämpning: Anticimex

Bredband: Ownit – www.ownit.se

Lås/porttelefon: SafeTeam Fosievägen 4, Malmö. www.safeteam.se  OBS: Fullmakt krävs för att hämta nycklar.

Kabel-TV: Tele2.

Fjärrvärme och El-Nätet: E.ON Sverige AB – www.eon.se

El-Levernatör: E.ON Sverige AB – www.eon.se

Vatten, avlopp och avfall: VA SYD – www.vasyd.se

SBA (Systematisk brandskyddsarbete): Brandservice Syd, Trelleborg

Garageplatsuthyrning: Bredablick Förvaltning – 010-177 59 00. Parkeringsbevakning: Europark

Halkbekämpning & Snöröjning: All Service på Limhamn. Krossverksgatan 15E.