Entreprenörer

På denna sida hittar du alla entreprenörer som har hand om fastighetens och föreningens olika behov:

Teknisk förvaltning: Bredablick Förvaltning AB – www.bredablickforvaltning.se

Ekonomisk förvaltning: Bredablick Förvaltning AB – www.bredablickforvaltning.se

Trädgårdsskötsel: Allservice på Limhamn. 040-163116

Trapphusstädning: Bredablick Facility.   https://bredablickgruppen.se/facility-services/

Hissar: MSW Service El&Hiss teknik AB. Felanmälan & jour: 046-540 50 60

El: Msv Service Löddeköpinge

Ventilation: VEAB. Ventilation Entreprenad AB i Malmö. www.veab.biz

Vatten & avlopp: Rörläggeriet Syd AB 040 626 98 10. 

Värme: Qsec 010 4520600 www.qsec.se

Grovsopor: Regn Sells AB – www.regnsells.se

Försäkringar: IF

Skadedjursbekämpning: Anticimex

Bredband: Ownit – www.ownit.se

Lås/porttelefon: SafeTeam Fosievägen 4, Malmö. www.safeteam.se  OBS: Fullmakt krävs för att hämta nycklar.

Kabel-TV: Tele2.

Fjärrvärme: E.ON Sverige AB – www.eon.se

El-Leverantör: Fortum. Fortum.se. Föreningen står för abonnemanget som är kollektivt

Vatten, avlopp och avfall: VA SYD – www.vasyd.se

Brunata AB: Avläsning av el och varmvatten mätare

SBA (Systematisk brandskyddsarbete): Brandservice Syd, Trelleborg

Garageplatsuthyrning: Bredablick Förvaltning – 010-177 59 00. 

Halkbekämpning & Snöröjning: All Service på Limhamn. Krossverksgatan 15E.