Uthyrning av bostad och lokal

All uthyrning i andra hand, även korttidsuthyrning på några

dagar, kräver styrelsens godkännande. Gäller även garage plats.

Uthyrning av kommersiell eller hotelliknande natur (ex. AirBnB)

tillåts inte av styrelsen i Brf Solstrålen.

Olovlig uthyrning i andra hand utgör förverkandegrund och kan leda

till att bostadsrättsinnehavaren eller hyresgästen sägs upp till avflyttning.

En avgift på 10% av prisbasbeloppet tas ut per årsbasis.

Blankett hittar du här:
Nabos portal med din inloggning

Styrelsen