Ordningsregler

Här hittar du de viktigaste reglerna som gäller i Brf. Solstrålen:

Cykelparkering

Det är absolut förbjudet att parkera cyklar i entrén, trapphuset och passagen till gården. Bortforsling av cyklar kommer att ske.

Sopsortering

I källaren finns miljörum med kärl för: matavfall, restavfall, plast, tidningar, kartong-/wellpapp, batteri och smålampor ( inte lysrör)

Glas//Metall/

Eftersom vi i fastigheten inte kan arrangera sortering av glas/metall hänvisa vi till miljöstationen bakom Norra Vallgatan/Drottningtorget eller vid St.Paulibron

Källarförråd

Undvik att förvara stöldbegärligt gods i källarförråden och det är förbjudet att förvara saker i gångarna i källaren. Du ansvarar själv för ditt källarförråd. Brandfarligt gods får inte förvaras i källarförråden.

Oljud.

Sätt upp anslag i er trapp med namn och telefonnummer om ni ska ha fest. Tider när det ska vara tyst i huset gäller som vanligt. Om störningsjouren rycker ut på grund av störning kommer ni att debiteras denna kostnad och en varning skickas ut.

Innergården

Hundar och katter får ej rastas på innergården eller vara okopplade. Engångsgrillar är ej tillåtet på innergården. Skräpa inte ner och var försiktig med planteringarna.

Trapphusen

Klistra inte egna namnskyltar på postboxarna . På lägenhetsdörren får det ej sättas upp stötande anslag m.m. Endast EJ REKLAM och NAMNSKYLT får förekomma.

Andrahandsuthyrning

Styrelsen beslutar om all andrahandsuthyrning och följer bostadsrättslagen angående andrahandsuthyrning, dvs, sjukdom, studier, arbete utomlands och provsambos är godtagbart. Andrahandsuthyrning under max ett år i taget godkänns. Uthyrning av kommersiell eller hotelliknande natur (ex. AirBnB)tillåts inte av styrelsen i Brf Solstrålen.

Renovering

Styrelsen ska godkänna alla omfattande renoveringar i lägenheterna innan de påbörjas. Endast kolfilterfläkt är tillåtet. Respektera de tider som är tillåta. Meddela era grannar om renovering.

Allmänt

Vi måste alla vara rädda om vårt hus, ha ögon och öron öppna så vi kan åtgärda missförhållanden snabbt.

Malmö den 11 mars 2014
Styrelsen/Brf. Solstrålen