Renovering – Att tänka på

Tider när det är tillåtet att renovera

Måndagar – Fredagar 7:00-19:00

Lördagar 10:00-15:00

Alla röda dagar får man inte renoverar samt: Påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton, nyårsafton och trettondagsafton.

Informationslapp renovering

För er som utnyttjar ROT-avdraget så är fastighetsbeteckningen: Österport 8

 

Köksfläkt!

Endast kolfilterfläkt får installeras. Inget får kopplas in på befintlig ventilation

Angående bärande väggar

Inga betongväggar får rivas och inga större öppningar än de som redan finns i betongväggar får göras i lägenheterna. Väggar bestående av gips får däremot rivas.

Försiktighet med köks- och badrumsväggarna

I väggen i köket vid diskon och i badrummet där handfat, toalettstolen och duschen är finns det många vattenledningsrör och avloppsrör. Var väldigt försiktiga när ni borrar, använd helst en ”ledningssökare” innan ni borrar!

Kabel-TV

Det är förbjudet att flytta/kapa kablar för kabel-tv . Många har blivit utan Tv på grund av att kablar klippts av. Y-Tec/Comhem debiterar dem som på egen hand åsamkar skador på kabel-tv-nätet.

Vatten, värme, avlopp och ventilation

Man får ej ändra befintlig vatten-, värme-, avlopps- och ventilationsinstallationer utan styrelsens/byggkonsulent godkännande.

Endast kolfilter fläktar får installeras

Asbest

Huset är byggt i början av 70 talet, då var det vanligt att man använde asbest som byggmaterial tänk på detta när ni renoverar