Renovering – Att tänka på

Tider när det är tillåtet att renovera

Måndagar – Fredagar 7:00-19:00

Lördagar 10:00-15:00

Alla röda dagar får man inte renoverar samt: Påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton, nyårsafton och trettondagsafton.

Informationslapp renovering

För er som utnyttjar ROT-avdraget så är fastighetsbeteckningen: Österport 8

Malmö 2018-05-05

Ny lag medför strängare regler för tillstånd till renoveringar av lägenheter

Renoveringsprojekt och lagparagraf

Med start 1 januari 2023 träder en lagändring i kraft som innebär stramare regler för bostadsrättshavare som vill utföra renoveringar eller nybyggnation i sin lägenhet eller lokal. I denna artikel går vi igenom lagändringarna.

De nya reglerna gäller endast renoveringar som utförs under 2023 och framåt.

Lagändringen omfattar följande delar:

1. Förtydligande av vilka åtgärder som omfattas av reglerna för förändringar eller nybyggnation.

De nya reglerna i Bostadsrättslagen förtydligar att bostadsrättshavaren inte utan tillstånd får utföra en åtgärd i lägenheten som innefattar förändringar eller nybyggnation som avser följande:

  • Ledningar för avlopp, värme, gas, vatten eller ventilation,
  • Anordning som hör till ventilationssystemet (exempelvis ventilationsaggregat, ventiler eller ventilationsdon),
  • Eldstad, rökkanal, eller annan del av fastighetens brandskydd (exempelvis brandtätning och gränser mellan brandceller),
  • Ingrepp i bärande konstruktion,
  • Omfattande ändring av planlösning,
  • Ändring i kulturminnesskyddade byggnadsdelar.

Tidigare var det möjligt att ange undantag i bostadsrättsföreningens stadgar, lagändringen innebär också att denna möjlighet nu försvinner.

2. Styrelsen har rätt att uppställa villkor för tillståndet till åtgärden

Lagändringen innebär att styrelsen har rätt att uppställa villkor för tillståndet till renoveringen. Exempel på villkor kan vara våtrumsintyg, entreprenörens certifikat, ritningar, besiktningsprotokoll med mera. Styrelsen får dock endast neka tillstånd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

3. En bostadsrättshavare som inte vill godta styrelsens beslut kan överklaga till hyresnämnden.

Bostadsrättshavaren kan med start 1 januari 2023 överklaga till hyresnämnden om styrelsen inte lämnat tillstånd till en renoveringsåtgärd, eller tycker att styrelsen har ställt upp orimliga villkor. Har bostadsrättshavaren inte fått tillstånd till renoveringen antingen av styrelsen eller hyresnämnden är renoveringen otillåten.

4. Otillåten renovering kan leda till uppsägning av bostadsrätten.

Om en bostadsrättshavare har utfört en otillåten renovering kan det leda till uppsägning av bostadsrätten om bostadsrättshavaren inte efter föreningens begäran antingen i efterhand ansöker om tillstånd för renoveringen och får det beviljat, eller återställer lägenheten så som den var innan den otillåtna renoveringen utfördes.

Malmö 2022-12-05

Köksfläkt!

Endast kolfilterfläkt får installeras. Inget får kopplas in på befintlig ventilation

Angående bärande väggar

Inga betongväggar får rivas och inga större öppningar än de som redan finns i betongväggar får göras i lägenheterna. Väggar bestående av gips får däremot rivas.

Försiktighet med köks- och badrumsväggarna

I väggen i köket vid diskon och i badrummet där handfat, toalettstolen och duschen är finns det många vattenledningsrör och avloppsrör. Var väldigt försiktiga när ni borrar, använd helst en ”ledningssökare” innan ni borrar!

Kabel-TV

Det är förbjudet att flytta/kapa kablar för kabel-tv . Många har blivit utan Tv på grund av att kablar klippts av. Y-Tec/Comhem debiterar dem som på egen hand åsamkar skador på kabel-tv-nätet.

Vatten, värme, avlopp och ventilation

Man får ej ändra befintlig vatten-, värme-, avlopps- och ventilationsinstallationer utan styrelsens/byggkonsulent godkännande.

Endast kolfilter fläktar får installeras

Asbest

Huset är byggt i början av 70 talet, då var det vanligt att man använde asbest som byggmaterial tänk på detta när ni renoverar