Vad händer!!!

Sommar stängt.

Föreningslokalen är stängd för sommaren. Öppnar igen onsdagen den 28/8 kl. 18:00

Trevlig sommar

Information

El mätare & Varm vattenmätare!

Arbetet med att installera elmätare i alla lägenheter har påbörjats. Så småningom kommer föreningen att debitera den verkliga hushållselen som ni förbrukar. Ett rättvist och modernt system. Er årsavgift kommer att justeras ner när alla mätare är installerade och provkörning är klar. Föreningen kommer även fortsättningsvis att köpa in elen och därmed slipper vi alla abonnemangsavgifter.

Varmvattenmätare kommer också att installeras så fort Skåneinstallatören är klara med rördragningen. Samma sak kommer att ske, att var och en betalar för den faktiska förbrukningen per lägenhet och årsavgiften/hyran kommer att justeras ner efter provkörning

Exakta datum för dessa båda nyheter återkommer styrelsen med

Malmö 2018-10-01

 

De nya vattenledningarna!

I skåpet som kallas, vattensäkert skåp finns 2 avstängningskranar, 1 för kallt vatten 1 för varmt vatten.

Skåpet öppnar ni med en kniv eller skruvmejsel. Norregatan 10 och Stora Trädgårdsgatan 3e finns skåpen ute i trapphuset. ( Ej de som bor på loftgången)

Varje lägenhet har ett så kallar svallerrör i badrummet, de som bor på loftgången sitter skvallerröret utanför vid sidan om lägenhetsdörren. Om det börjar rinna vatten ur detta rör ska ni genast felanmälan till Bredablick Förvaltning och om ni kan stänga av vattnet i den vattensäkra skåpet

Malmö 2018-12-12