Vad händer!!!

Solceller

Äntligen är allt klart, den 17/2 2020 börjar arbetet med solceller. Solnord som är vår leverantör och montör har begärt parkeringstillstånd på Norregatan/Grönegatan/Stora Trädgårdsgatan vardagar mellan 7:00-16:00 under 8 veckor som arbetet beräknas ta.

Malmö 2020-02-13

Målning av hissar!

Åter dags att måla alla hissar invändigt , arbetet börjar den 1/2 2020

Malmö 2020-01-15

Radon mätning

Styrelsen har genomfört radon mätning genom att lägga ut ”puckar” i 42 frivilliga lägenheter sprida i alla trapphus och våningar. Resultat visade att vi har ingen radon i fastigheten vi har mindre än 20/bg per m3. Gränsvärdet ligger på 200/bg per m3. Det är Radonova som avläst alla ”puckar” och sammanställt resultat. Miljöförvaltningen i Malmö Kommun har fått resultat.

Malmö 2020-01-10

Ny ägare till lokalen Fd. Hälsokällan på Norregatan

Dr. Said Youssef  som idag finns på Stora Trädgårdsgatan 10A Malmö har idag den 7/1 förvärvat lokalen som omvandlas till en bostadsrättslokal. Said kommer att iordningställa lokalen till tandläkare mottagning under våren.Tillträdet blir den 31/1 2020. Vi hälsar Said välkommen.

Malmö 2020-01-07

Information

De nya vattenledningarna!

I skåpet som kallas, vattensäkert skåp finns 2 avstängningskranar, 1 för kallt vatten 1 för varmt vatten.

Skåpet öppnar ni med en kniv eller skruvmejsel. Norregatan 10 och Stora Trädgårdsgatan 3e finns skåpen ute i trapphuset. ( Ej de som bor på loftgången)

Varje lägenhet har ett så kallar svallerrör i badrummet, de som bor på loftgången sitter skvallerröret utanför vid sidan om lägenhetsdörren. Om det börjar rinna vatten ur detta rör ska ni genast felanmälan till Bredablick Förvaltning och om ni kan stänga av vattnet i den vattensäkra skåpet

Malmö 2018-12-12