Källarförråd

Bostadsrättsinnehavaren ansvara för sitt källarförråd. Om något behöver åtgärdas kan vår vaktmästare hjälpa till sedan debiterar Bredablick Förvaltning er kostnaden.