Källarförråd

Bostadsrättsinnehavaren ansvara för sitt källarförråd. Om något behöver åtgärdas kan vår vaktmästare hjälpa till. Nabo debiterar kostnaden.