Uthyrning andrahand!

Blankett hittar du här:
https://bredablickforvaltning.se/blanketter

All uthyrning i andra hand, även korttidsuthyrning på några

dagar, kräver styrelsens godkännande.

 

Uthyrning av kommersiell eller hotelliknande natur (ex. AirBnB)

tillåts inte av styrelsen i Brf Solstrålen.

 

Olovlig uthyrning i andra hand utgör förverkandegrund och kan leda

till att bostadsrättshavaren sägs upp till avflyttning.

 

En avgift på 10% av prisbasbeloppet tas ut per årsbasis.

 

Styrelsen