Föreningsstämmor.

Extra stämma den 5 maj 2021

28 st inkomna poströster. Samtliga svarade ja att stämman var stadgeenligt utlyst. 27 svarade ja på Proposition 1 och 1 röstade: Anstå. Proposition 1 godkändes därmed.